روایتی از حجت‌الاسلام فلسفی

توصیفی از شخصیت علمی آیت‌الله بهشتی