روایت محمود صلاحی از حیله ناجوانمردانه ضدانقلاب در دوران دفاع مقدس

تله گذاری‌های ضدانقلاب با پیکر شهدا