برشی از خاطرات حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان

مقابله مردم همدان با سیاست‌های ضددینی رژیم پهلوی در سال 53