گزارشی از راهپیمایی باشکوه مردم قم در 23 تیر 78

واکنش مردم قم به آشوب‌های کوی دانشگاه در سال 1378