انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان

سندی از مبارزات مردم زاهدان با رژیم پهلوی در سال 1357