در آستانه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛

علی‌محمد بشارتی مطالعه دو کتاب را به جوانان استان فارس توصیه کرد