انقلاب اسلامی در کرمان

تظاهرات مردم سیرجان در عید فطر 57