از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی صورت گرفت،

انتشار کتابی درباره «نهضت عاشورا» و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب خاطرات خادم امام به نمایشگاه رسید