از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی صورت گرفت؛

انتشار کتاب «دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی»

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

جلد اول «چالش هسته‌ای» روانه بازار نشر شد