توسط پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

بسته کتاب "شهید مظلوم" معرفی شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد

بسته کتاب "سقوط بنی‌صدر"

در غرفه موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب؛

جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ با حضور محمدحسن روزی‌طلب برگزار می‌شود

در غرفه موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب؛

مراسم امضاء کتاب "آدم باش" با حضور مسعود ده‌نمکی برگزار می‌شود