همزمان با اولین سالگرد درگذشت احمد عزیزی

آئین رونمایی از کتاب "شاعر شطح‌نویس" برگزار می‌شود

در مراسم "مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی"صورت گرفت؛

تقدیر از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ویژه‌نامه "شمارش معکوس"

معرفی بسته کتاب "19 دی"