به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب "اندیشه سیاسی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای" خواندنی شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد:

بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه"

از سوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

بسته کتاب "قانون اساسی" معرفی شد