در سومین سالروز بزرگداشت شهدای منا برگزار شد:

رونمایی از کتاب "شرح غمبار فاجعه منا"