مرکز اسناد انقلاب اسلامی با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار می‌کند:

آئین معرفی کتاب «سفیر شیعه در غرب»

به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب خاطرات «محسن پاک‌آئین» منتشر شد