به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛

سیر مطالعاتی "اصلاحات و روشنفكري دينی" معرفی شد

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی شد:

سیر مطالعاتی "مجاهدین خلق"

موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد:

سير مطالعاتی پهلوی

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی شد؛

سير مطالعاتی "ايالات متحده‌ آمريكا و نظام سلطه‌ جهانی"