در مراسم "مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی"صورت گرفت؛

تقدیر از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ویژه‌نامه "شمارش معکوس"

معرفی بسته کتاب "19 دی"