به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

مستند «سازمان» آماده اکران شد

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب "اندیشه سیاسی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای" خواندنی شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد:

بسته کتاب "دانشجو و دانشگاه"

از سوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

بسته کتاب "قانون اساسی" معرفی شد