موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد:

سير مطالعاتی پهلوی

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی شد؛

سير مطالعاتی "ايالات متحده‌ آمريكا و نظام سلطه‌ جهانی"