نقدی بر مدخل "خمینی، روح‌الله" در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی- بخش هشتم

نادیده گرفتن ارتباط صمیمی ملی‌گراها و رژیم پهلوی/ ابراز وفاداری ملی‌گراها به سلطنت در سال 57