"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

روایت اسناد لانه جاسوسی از توطئه‌های آمریكا