قانون و حقوق اساسی در اندیشه آیت‌الله صدر

بازتاب اندیشه‌های شهید صدر در قانون اساسی جمهوری اسلامی