بازخوانی مجاهدت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نقش سپاه پاسداران در تأمین امنیت غرب کشور