مروری بر زندگی و فعالیت‌های سیاسی ابراهیم یزدی

ورود ابراهیم یزدی به عرصه سیاست با نهضت خداپرستان سوسیالیست

مروری بر رفتارهای لاجوردی با زندانیان

درآمدزایی برای زندانیان با تدبیر شهید لاجوردی