مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - جام زهر
این قطعنامه همچون نوشیدن جام زهر بود ...
اعلام کرده بودند پذیرش این قطعنامه همچون نوشیدن جام زهر... قطعنامه همچون جام زهری است که می نوشم اما با... جام زهر می نوشم بعد از آن آقای هاشمی در...
کد خبر: ۳۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


برشی از خاطرات منتشر نشده سردار شهید همدانی
جانبه ای بین ایران وعراق و سازمان ملل انجام شود...
اعتقاد داریم امام در پذیرش قطعنامه جام زهر را نوشیدند... سوئی در جامعه داشت می توان گفت که حداقل خسارت... وعراق و سازمان ملل انجام شود و بندهای قطعنامه اجرایی...
کد خبر: ۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


خاطرات منتشر نشده از مرحوم سید رحیم میریان
این جام زهر را من خوردم شاید واقعاً همین بوده...
جام زهر را من خوردم شاید واقعاً همین بوده این... پناهگاهی نمی خواهم هر کاری مردم انجام دادند من هم... همان را انجام می دهم گفتند آقاجان مردم پناهگاه دارند...
کد خبر: ۱۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
کد خبر: ۱۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


بازخوانی پیام امام خمینی درباره قطعنامه 598
از زهر کشنده‏ تر است ولی راضی به رضای خدایم...
مثابه نوشیدن جام زهر می دانند و می فرمایند این... اتکای مسؤلین انجام گرفته شد نه دخالت بیگانگان من باز... می‏ گویم که قبول این مسئله برای من از زهر... و بدا به حال من که هنوز مانده‏ام و جام...
کد خبر: ۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸