مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - خیزش آذربایجان
آذربایجان پیشتاز بود علمای این سامان هم در تحققِ اهدافِ... رو حرکت و خیزش تبریز در پیشرفت و پسرفت نهضت... خیزش مردم تبریز در برابر زیاده خواهی های محمدعلی شاه... شده است ماجرای خیزش مردم تبریز علیه محمدعلی شاه را...
کد خبر: ۵۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹