مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - ضدآمریکایی
مجله تایم اظهار داشت موج ضدآمریکایی در ایران نتیجه حمایت...
کد خبر: ۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


شناخت آیت الله کاشانی درست بوده است مبارزات ضدآمریکایی آیت... کنند گزارش سفیر آمریکا از مواضع ضدآمریکایی آیت الله کاشانی...
کد خبر: ۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


علیه مردم ایران دارد درعین حال سیاست ضدآمریکایی و استکبارستیزی...
می توان وجوه ملموس تر رویکرد ضدآمریکایی نظریة انقلاب اسلامی... تار کرد درعین حال سیاست ضدآمریکایی و استکبارستیزی ایرانیان در...
کد خبر: ۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


با آمریکا را کلید زدند در "ال سالوادور" احساسات ضدآمریکایی...
کد خبر: ۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


چرا نظام آمریكا قابل اعتماد نیست - بخش چهارم
خانواده اش در سال 1906 گرچه جنبش ضدآمریکایی را از...
کد خبر: ۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴


گذشته ضدآمریکایی آمریکادوستان امروز" را منتشر کرد ...
کد خبر: ۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


یک دانشجوی ضدآمریکایی وارد ادبیات سیاسی ایران شده بود بار...
کد خبر: ۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰