مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - مبعث
۱۳۴۲/ ۹ / ۲۳ و مقارن با سالروز مبعث منتشر...
کد خبر: ۳۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


که مربوط به تبلیغات جشن مبعث در سال 1351 است...
تبلیغات جشن مبعث در سال 1351 است در این برنامه...
کد خبر: ۲۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


رجب و مبعث و به این لحاظ این عید این...
کد خبر: ۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱


است بین سیزدهم رجب و مبعث و به این لحاظ...
کد خبر: ۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱