مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - مشارکت مردمی
همراه باشد یعنی ساختار حکومت براساس رضایت و همچنین مشارکت... احزاب سیاسی و فعالیت های مدنی مشارکت حداکثری مردم در...
افزایش کنشگری احزاب سیاسی و فعالیت های مدنی مشارکت حداکثری... رژیم استبدادی و ضدمردمی بود و در آن دوران مردم... از هیچ جایگاهی در معادلات سیاسی برخوردار نبودند انتخابات مشارکت... و همچنین مشارکت مردم شکل می گیرد امام به عنوان...
کد خبر: ۴۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


مربوط به دوره مشارکت مردمی است اغلب پادشاهانی که در... خواهان مشارکت در اداره امور خود می شوند در حالی...
کد خبر: ۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳


می شود 15 2 میزان مشارکت مردمی و پایگاه اجتماعی... فاطمه س مورد توجه تمامی اقشار مردمی به ویژه دانشجویان... زندانی کرد 32 2 میزان مشارکت مردمی و پایگاه اجتماعی... مشارکت داشتند اما اطلاعات دریافت شده از مصاحبه با احمد...
کد خبر: ۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹


پیدا می کردند 7 2 میزان مشارکت مردمی و پایگاه... میزان مشارکت مردمی و پایگاه اجتماعی همان طور که شهید... هفتگی آن سخنرانی می کردند 29 2 میزان مشارکت مردمی... پیدا می کردند 7 2 میزان مشارکت مردمی و پایگاه...
کد خبر: ۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۱