مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - پرون
تطهیر ناشدنی
پرون در عزل و نصب ها می گوید پرون برای... پست دامنه دستورات پرون همه عرصه ها را فرا می... در رده وکیل و وزیر و امثالهم گاه پرون خواستار... راکد شدن و توقف پرونده هایشان می شد در انتصابات...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی ارنست پرون دوست قدیمی محمدرضا... های دولتی و غیردولتی توسط پرون انجام می شد حسین... و سقوط سلطنت پهلوی" درباره نقش پرون در عزل و... نصب ها می گوید پرون برای دوستان ایرانی اش پست...
کد خبر: ۱۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


از عوامل نفوذ و وابستگی به انگلیس ارنست پرون بود... یکه تازی پرون برای اجرای نظرات انگلیس در خاطرات خود... می گوید " پرون آمرانه و با حالت تحکم به... این کار بشود پرون گاه حتی در حضور من نیز...
کد خبر: ۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴


محمد رضا شاه و ارنست پرون در زمان تحصیل در... زمین تنیس محمدرضا پهلوی به اتفاق ارنست پرون و جعفر... پرون و دکتر صدری در یک مهمانی ارنست پرون ارنست... پرون و گروهی از ماسونهای بلند پایه ایرانی و فرانسویارنست...
کد خبر: ۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷


پرونده "تطهیر ناشدنی"
بودم "ارنست پرون" یکی دوماه قبل از شهریور 20 تحت...
کد خبر: ۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳