مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - یشرفت ملی
در مراحل بعد این مقاومت به سرعت زمینه پیشرفت ملی... از آن جمله می توان به پیشرفت ملت ایران بعد... عراق پیشرفت ملت هند پس از استقامت در برابر استعمار... انگلستان و مقاومت علیه استعمار و تاثیر آن بر پیشرفت...
به سرعت زمینه پیشرفت ملی را فراهم می کند در... پیشرفت رابطه مستقیمی با هم دارند الگوی انقلاب اسلامی نتیجه... نظران از این زمان به بعد توانستند در مسیر پیشرفت... درونی و بیرونی منجر به پیشرفت پایدار ایرانیان طی سال...
کد خبر: ۲۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۸