مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - شهربانی
اطلاعات شهربانی موظف به ممیزی سانسور کتاب ها و مطبوعاتی... به من می گفت در زمان رضاشاه اداره اطلاعات شهربانی... شده بود به شهربانی بردم تا اجازه چاپ بگیرم متصدی...
کد خبر: ۴۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


در گزارش رئیس شهربانی قم درباره فعالیت های مبارزاتی انقلابیون...
گزارش رئیس شهربانی قم درباره فعالیت های مبارزاتی انقلابیون در... نموده نتیجه را اعلام دارند و این شهربانی نیز برای...
کد خبر: ۴۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


2537/1/28 1357 شهربانی قزوین کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی به منظور... تأیید جناب آقای استاندار زنجان به شهربانی اعلام شد و... شهربانی نیز در تاریخ 2537/2/23 مشارالیه را جلب و به...
کد خبر: ۴۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


انقلاب اسلامی در سبزوار
برای رئیس شهربانی استان ارسال کرده بود در بیشتر شب...
امنیت خراسان برای رئیس شهربانی استان ارسال کرده بود در...
کد خبر: ۴۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


روایتی از مصطفی حائری‌زاده
مصطفی حائری زاده می گوید حضرت امام به رئیس شهربانی... رو در روی روحانیت قرار نگیرید و گویا رئیس شهربانی...
به سر جایش در اتاق برگشت تهدید رئیس شهربانی توسط... سوار نکنند بعدا شنیدیم حضرت امام به رئیس شهربانی پیغام... در روی روحانیت قرار نگیرید و گویا رئیس شهربانی هم...
کد خبر: ۴۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


انقلاب اسلامی در کرمان
شهربانی کرمان ابلاغ گردد که در این مورد مراقبت و...
کد خبر: ۴۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۲


سرگرد ده نژاد رئیس شهربانی گنبد توسط نیروهای ترکمن دستگیر...
کد خبر: ۴۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷


ویژه‌نامه نهضت ملی نفت
مأموران شهربانی از بروز حوادث بعدی ممانعت به عمل آمد...
شد اما با دخالت مأموران شهربانی از بروز حوادث بعدی...
کد خبر: ۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


در گزارش شهربانی قم به تاریخ اول فروردین 1344 درباره...
به ترکیه اتفاق افتاد به طوری که در گزارش شهربانی... ریاست محترم شهربانی محترماً معروض می دارد جریان تظاهرات شب... نیروی شهربانی تعداد بیست نفر ژاندارم از هنگ ژاندارمری قم... از صبح روز 43/12/29 در اختیار شهربانی قرار گرفت 2-مقارن...
کد خبر: ۴۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸


اداره اطلاعات شهربانی کل رژیم پهلوی در گزارشی به تاریخ...
شهربانی کل به پلیس تهران دستور دستگیری و پیگرد طرفداران...
کد خبر: ۴۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


برشی از خاطرات امیرعبدالله کرباسچیان
دیگری از افراد دستگیر کردند و به زندان شهربانی بردند...
کد خبر: ۴۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


به این صورت بود که مأموران شهربانی و ساواک دفتری... به دانش آموزان بودم که عده ­ای از مأموران شهربانی...
کد خبر: ۴۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


ویژه‌نامه "نقش اول"
شهربانی قم دکتر رضوی را خواسته و از ایشان پرسیده...
کد خبر: ۴۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


ویژه‌نامه "نقش اول"
ساواک به ریاست شهربانی خراسان درباره فعالیت انجمن ها و... های مذهبی با کسب اجازه شهربانی باشد خواهشمند است دستور...
کد خبر: ۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


ویژه‌نامه "نقش اول"
در گزارش شهربانی خراسان در سال 57 آمده بود عده...
پهلوی نیز منعکس شده است در گزارشی از شهربانی خراسان...
کد خبر: ۴۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


ویژه‌نامه "نقش اول" | روایتی از احمد توکلی
آقا شیخ محمد کوهستانی از طریق ارسال پیغام به شهربانی...
کد خبر: ۴۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


ویژه‌نامه "نقش اول"| انقلاب اسلامی در جهرم
و علیه رژیم شعار دادند که با دخالت مأموران شهربانی... که توسط مأمورین شهربانی متفرق گردیده اند زنان جهرم همراه...
کد خبر: ۴۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


مروری بر حیات علمی و سیاسی آیت‌الله محمد مومن
شهربانی منتقل کردند مشاهده کردم که حاج آقای انصاری را...
کد خبر: ۴۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


شهربانی کل کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت اجتماعی... شهربانی منتقل کردند مشاهده کردم که حاج آقای انصاری را...
کد خبر: ۴۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


یک روز پس از پیروزی انقلاب سلامی در شیراز چه گذشت؟
مهم از جمله ساختمان رادیو تلویزیون شهربانی پادگان ها و... شیراز تقاضا می شود اموال موجود در مرکز شهربانی و... داران سربازان و افسران ژاندارمری شهربانی و نیروی هوایی و...
کد خبر: ۴۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳