مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون شد این واقعیت تلخ که کنسرسیوم از سال 1333...
کد خبر: ۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
بودند به تدریج از معافیت های مالیاتی و امتیازات کاپیتولاسیون... رساند 6- تلاش آمریکا در تحمیل کاپیتولاسیون به ایران در... آغاز دهه چهل آمریکا امیدوار بود تا با تحمیل کاپیتولاسیون... شد و در نهایت با تلاش های ایشان کاپیتولاسیون به...
کد خبر: ۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۳


مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
های فراوانی بود از قضیه کاپیتولاسیون گرفته تا ضرب و... قانون کاپیتولاسیون در ایران قانون کاپیتولاسیون که براساس آن تمامی... خورد کاپیتولاسیون نمودی از تفکر امپریالیستی و سرمایه داری آمریکا... شکست خورد پس از شکست طرح کاپیتولاسیون آمریکا که منافع...
کد خبر: ۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱


یعقوب توكلی در گفتگوی تفصیلی با مركز اسناد انقلاب اسلامی:
مرداد 32 مسئله کنسرسیوم مسئله کاپیتولاسیون و در تاریخ ثبت...
کد خبر: ۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴


بادامچیان در گفتگوی تفصیلی با مركز اسناد انقلاب اسلامی:
شما در فیضیه در قیام 15 خرداد مقابله با کاپیتولاسیون...
کد خبر: ۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷