مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - سازش
مانند امام ضداستکباری شود و دست از سازش در مقابل...
کد خبر: ۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴


"مذاکره" یا "سازش" قابل تقسیم است این در حالی بود... که با ناکامی گروه سازش انتفاضه مردم فلسطین آغاز شد... کلی "مقاومت" و "انتفاضه" در مقابل "مذاکره" یا "سازش" قابل... تقسیم است در حالی است که طرح های سازشکارانه که...
کد خبر: ۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲


یک سازش عملی با قدرت های بزرگ می تواند پیروزی... و سایر گروههای سازش بستر فعالیت بسیاری از گروههای تروریستی...
نیروهای سازشکار از جمله نهضت آزادی و اشخاصی به مانند... با یک سازش عملی با قدرت های بزرگ می تواند... تخریبی داشتند به بیان دیگر عملکرد نیروهای سازشکار به سرکردگی... منجر می شد درحالی که نیروهای سازشکار در پی تلاش...
کد خبر: ۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


اندازد صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و... آمریکا سازش کرد هاشمی 11 بهمن 1359 طی سخنانی پیش... انسان دو راه دارد یا سازش کند به طور مثال... کرد و تن به سازش نداد هاشمی رفسنجانی در 61...
کد خبر: ۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
گروه سازش فلسطینی و بپرسیم که نزدیک به یک قرن...
کد خبر: ۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۱


مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛
مذاکرات سازش بودند از اوضاع ایران باخبر شدند فردای آن...
کد خبر: ۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
سازش ایجاد کند این برخورد تاثیر بدی بر وی گذاشت...
کد خبر: ۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴


و ایران سازش ایجاد کند این برخورد تاثیر بدی بر...
کد خبر: ۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴