مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - کمونیست
حالا صف هایمان را جدا کنیم ما با کمونیست ها... هدف مشترکی نداریم دشمنی کمونیست ها با شاه روی یک... کمونیستی آمده و می خواهد تمام زحمات مردم را به...
کد خبر: ۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


گارودی تئوریسین پیشین حزب کمونیست فرانسه که به اسلام گرویده...
کد خبر: ۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷


آقا شما میخواهید ما در مقابل نیروھای دمکرات و کمونیست...
کد خبر: ۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰


آمدن کمونیست ها در ایران فراهم می شود ژنرال آیزنهاور...
کد خبر: ۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶


بازخوانی خاطرات آیت‌الله مهدوی‌كنی
را بر مسائل الحادی و ماتریالیستی و کمونیستی مطرح می... کمونیست ها و جوان های روشنفکر و مجاهدین را ناراحت... همه ما باید در مقابل او قرار بگیریم کمونیست غیر... کمونیست خداپرست غیر خداپرست مسلمان و غیر مسلمان همه باید...
کد خبر: ۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


کمونیست های سرخ و مرتجعین سیاه می‏ نامد ولی من...
کد خبر: ۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸


توده و کمونیست های فدایی خلق یا مجاهدین بازرگان را...
کد خبر: ۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۴


کشورهای غیرآزاد و غیردموکراتیک کمونیست تقسیم شده است آمریکا باید...
کد خبر: ۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹


رهبران کمونیست و ملی گرا فعالیت سیاسی می کرد و...
کد خبر: ۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


و کمونیست ها درگرفت آمریکا در این بین سیاست آتش...
کد خبر: ۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰


پرونده "تطهیر ناشدنی"/بازخوانی وقایع 23 خرداد 1342
تا به منظور جلوگیری از پیروزی کمونیست ها در ایران... خصوص کشورهای جهان سومی که در معرض تهدید کمونیست ها...
کد خبر: ۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹


پرونده "تطهیر ناشدنی"
کمونیست قطع و کمک های اقتصادی به ایران داده اند... کمونیست و الگو گرفته از شوروی می خواند و این...
کد خبر: ۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸


کمونیست انجام نگرفته بلکه عاملین آن مسلمان مؤمن و نجات...
کد خبر: ۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۱


مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
حاکم و مسلط بر اوضاع نیست و کمونیست ها در...
کد خبر: ۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴


داخلی و تحرکات گروه های تجزیه طلب و کمونیست و...
کد خبر: ۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴


اتحادیه کمونیست ها پیکار چریک های فدایی خلق و که... اتحادیه کمونیست ها پیکار چریک های فدایی خلق و امثالهم...
کد خبر: ۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱


مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛
داخلی در چین میان ملی گراها و کمونیست ها درگرفت...
کد خبر: ۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸


مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
طرحی مطالعاتی تهیه و در آن با ذکر خطرهای کمونیست... رسیدن کمونیست ها در ایران با انگلیس همدست شده و...
کد خبر: ۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴


بادامچیان در گفتگوی تفصیلی با مركز اسناد انقلاب اسلامی:
قدرت با هم اختلاف پیدا کردند کمونیست ها می گفتند... سرنگون کرده و پیش بروند همان کاری که کمونیست ها... معنا حاکم بود طوری که خواهرم کمونیست بود و من...
کد خبر: ۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷


خطرهای کمونیست در خاورمیانه به انگلستان پیشنهاد کرده بود که... به قدرت رسیدن کمونیست ها در ایران با انگلیس همدست...
کد خبر: ۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴


تازه های کتاب