مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مناسبت ها
قطع حقوق اساتید دانشگاه توسط رژیم پهلوی
به دنبال اعتصاب غذای اساتید دانشگاه صنعتی شریف و همراهی آنان با انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی حقوق آن‌ها را قطع کرد.