اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران +تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از انتخاب رئیس‌جمهور توسط مردم، شورای نگهبان طی اعتبارنامه‌ای رئیس‌جمهور منتخب را برای تنفیذ به حضور رهبر معظم انقلاب معرفی می‌کند.

در آستانه مراسم تنفیذ و آغاز به کار سیزدهمین دولت تصاویری از اعتبارنامه روسای جمهوری اسلامی ایران در ادامه از نظر می‌گذرد.

اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران


اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران

اعتبارنامه رؤسای جمهور اسلامی ایران