14 شهریور 1360
شهادت سرهنگ وحید دستجردی
سرهنگ وحيد دستجردي ـرئيس كل شهرباني جمهوري اسلامي ايران ـ كه در حادثه انفجار نخست‌وزيري به شدت دچار سوختگي شده بود، در بيمارستان به شهادت رسيد.