15 شهریور 1368
انتصاب شهید لاجوردی به ریاست سازمان زندان‌ها
با حکم آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه، اسدالله لاجوردي رئيس سابق زندان اوين به سمت رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور منصوب شد.