15 شهریور 1361
جنایت منافقین در خیابان خیام تهران

بر اثر انفجار بمب در يک ايستگاه اتوبوس در خیابان خیام تهران توسط منافقین ده‌ها نفر شهيد يا مجروح شدند.