17 شهریور 1361
دیدار امام خمینی با رهبران مسلمانان بنگلادش
امام خميني در ديدار تعدادي از رهبران مسلمانان بنگلادش با ايشان ضمن اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي فرمودند «اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود.»