17 شهریور 1367
انتصاب سید احمد خمینی به مسئولیت تنظیم آثار و اسناد امام خمینی
طي حكمي از سوي امام خميني، حجت الاسلام سيداحمد خميني مسئول تنظيم و تدوين اسناد و مدارك مربوط به امام امت شد.