18 شهریور 1348
درگذشت جلال آل‌احمد
جلال آل احمد كه در ادبيات معاصر ايران نويسنده اي توانا و تأثيرگذار بود در 46 سالگي به طرز مشكوكي درگذشت.