18 شهریور 1357
اعلام حمایت امریکا از حکومت نظامی در ایران
امريكا رسماً حمايت خود رااز برقراري حكومت نظامي در ايران اعلام كرد.