"اسناد درس‌آموز"مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛
نقشه نفوذ آمریكا در تشیع

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ «جوانهای عزیز! اسناد درس آموز لانه جاسوسی را بگیرید و بخوانید... دانشجویانی كه آنجا را گرفتند و فهمیدند كه لانه جاسوسی است با زحمت زیاد آن را استحصال كردند... این‌ها نشان می‌دهد كه امریكایی‌ها در هنگام اوج نهضت و پیروزی انقلاب دائم درحال توطئه علیه جمهوری اسلامی بوده‌اند؛ آمریكا این است.» این بخشی از توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و دانش‌آموزان به مناسبت ۱۳ آبان سالروز تسخیر سفارت آمریكا (لانه جاسوسی) است. بر همین اساس مركز اسناد انقلاب اسلامی از این پس به صورت روزانه، اقدام به انتشار اسناد استحصال شده از سفارت آمریكا می‌كند.

در بین اسناد استحصال شده از لانه جاسوسی سندی از برنامه ریزی آمریكائی ها برای نفوذ در بین گروه‌های شیعه  بخصوص گروه‌های پرنفوذ و حساس مثل حوزه های علمیه و ... وجود دارد كه مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

از: سفارت تهران

به:  واشنگتن

 تاریخ: 79/آگوست/19 - 58.5.27

 شماره سند: 9174/ خیلی محرمانه

 موضوع: ساختن پلهایی به شیعه اسلام

 تحلیل: در حال حاضر مقداری بی نظمی و خطر در ایران وجود دارد. قدرت پراكنده است و حتی  تصمیم‌هایی نسبتاً ساده نیز اغلب عقب می‌افتند. چون مسئول آشكاری ندارند. بنابراین غیرعملی است كه  سعی شود، نقشه‌ای طرح شود بیش از یك ساختمان قدرت آزمایشی كه بعضی گروهها و نهادهای مؤثر را  مشخص می كند. البته این حتی مشكل تر است كه بدانیم چه كسانی بازیگران این یك سال و حتی مهم‌تر٬  بازیگران ده سال دیگر ایران می باشند.

این بدون شك برای آمریكا بسیار مورد علاقه و مهم است كه شروع به ساختن عملی و محتاطانه پلهایی به  گروههایی از تشیع بكند كه به نظر می‌آید به طور حتم رلهای بزرگی در طی ده سال آینده در ایران بازی كنند. تاریخ ایرانیان، حوادثی كه منجر به رفتن شاه شد و موقعیت در حال حاضر همگی نشان می‌دهد كه رهبران  مذهبی شیعه به طورحتم یكی از گروههائی هستند كه رل مهمی در ایران بازی می كنند٬ حتی بدون توجه به  نوع حكومت و ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه.

در عین حال كه ثابت شده در ایران ریشه‌های عمیق و زنده وابستگی به شیعه اسلام را دارد و همین سبب  شود كه روحانیت تأثیر بسیار بزرگ و مداومی روی ایران داشته باشد. اما با این حال این نیز آشكار  است كه آمریكا در حال حاضر قدرت كمی دارد تا بتواند با این طبقه و قالب فكری علما آشنایی پیدا كند؛ ما نمی‌دانیم آنها از كجا آمده‌اند؟ به عكس علما دانسته‌های كمی ازمفهوم اندیشه غربی دارند. برای بدتر ساختن موضوع هر دو طرف قضیه با انبانی از اطلاعات سطحی و گمراه كننده تحمیلی روبرو هستند.

بدبختانه راه حل سرعتی برای پر كردن شكاف بین آمریكاییها و روحانیت شیعه وجود ندارد. در این  مورد، تمایل آمریكایی برای برنامه‌های شكننده و سریع به طور ناامیدانه‌ای نامناسب است. دستپاچگی و دعوت یك ملا به نهار، فرستادن نشریات ما برای روحانیت، یا حتی فكر برنامه‌هایی با آنها در مغز هم نه تنها مشكل را كاهش نمی‌دهد٬ بلكه وضع را بدتر می‌كند.

انتقال و تبادلهای قراردادی با انستیتوها و مدارس مدرن ایرانی كار كمی در ایجاد ارتباط میان آمریكایی‌ها و علما انجام می‌دهد. هزاران ایرانی در آمریكا یا اروپای غربی تحصیل كرده‌اند٬ اما وقتی كه به ایران باز می‌گردند آرمانها و طرز زندگی آنها تأییدی بر نظرات و عقاید علماء در قبال ارزشها و مفاهیم غربی است. در اشتیاق آنها به جذب  یك دیسیپلین و یا تكنولوژی خاص  دانشجویان ایرانی دیدگاهها و اطلاعات اندكی درباره اندیشه سنتی ایرانی در اختیار آمریكایی‌ها می‌توانند بگذارند.

مجذوبیت و یا اشتغال ذهن آنها به امور سیاسی زودرس و اطلاعات كم آنها از بدن بزرگ اندیشه اسلامی٬ توانائی آنها را در وارد شدن به بحثهای معنی دار با معدود آمریكاییانی كه برای كشف نهادها و  قالبهای كلی خارجی (مثل روحانیت) آماده شده‌اند، (توانایی آنها را) كم می‌كند.

سفارت پیشنهاد یك تبادل شاگرد را كرده است. به طوری كه تحت طرح فولبرایت یك یا دو  شاگرد پیشرو مترقی، را از مدرسه فیضیه در قم جایی كه بسیاری از رهبران مذهبی بسیار مؤثر در آنجا تربیت شده و درس داده‌اند٬ شامل آیت الله خمینی  به یك مدرسه مناسب آمریكایی مانند" UNION THEOLO GICAL Seminary اتحادیه مدارس مذهبی" برای  دو سال منتقل كنند. سال اول صرف می شود برای مطالعه زبان انگلیسی و كشف اندیشه غربی و سال دوم  موقعیتی فراهم می‌كند برای بحثهای عمیق با آمریكاییان مجرب و ممكن است شامل بعضی تدریس‌های رسمی نیز باشد. در همین موقع یك یا دو آمریكایی فارغ التحصیل یا دو پرفسور جوان از ” یونیون"  تئولوژیكان (دین شناسی) یا انستیتوها شبیه دیگر برای تحصیل خواهند آمد و گاهی اوقات هم در بحثهای دسته جمعی با سایر همشاگردیها در قم شركت می‌كنند.

 POST 7 پُست دریافته است كه ایجاد تماس مؤثر با مدرسه فیضیه احتیاج به مقدارزیادی وقت، كوشش، شكیبایی و حضور ذهن دارد. موانع جلوی موفقیت بسیارند. اما پُست ارتباطهای دوستانه‌ای با كسانی  كه فیضیه را می‌شناسند دارد و ممكن است به عنوان یك واسطه با احتیاط البته بدون مطرح كردن هیچ  ماموریتی بتواند عمل كند.POST به عنوان اولین قدم پیشنهاد میكند كه اگر طرح از لحاظ آژانس خوب است، آژانس امكان تبادل را با نهادهای آمریكایی مشخص و بررسی كند.  GRAVES گریوز