20 شهریور 1346
آغاز جشن هنر شیراز
مراسم مبتذل جشن هنر شيراز با حضور رقاصه ها، فاحشه ها، خوانندگان و بازيگران فيلمهاي غيراخلاقي سينماهاي غربي آغاز شد.