20 شهریور 1380
حمله به برج‌های مرکز تجارت جهانی
در روز 11 سپتامبر 2001 دو فروند هواپیمای جنگی با حمله به برج‌های معروف دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک ، آن را منفجر کردند.