گزارش ساواک از دیدار مردم با علما در عید غدیر سال 1342
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مناسبت‌های مختلف مذهبی در سال‌های متمادی موقعیتی بود برای تجدید بیعت مردم با مراجع تقلید و این مراسمات پس از حادثه مدرسه فیضیه بیش از پیش برای ساواک اهمیت پیدا کرد. در سند حاضر گزارش ساواک درباره دیدار مردم در روز عید غدیر خم با مراجع از جمله امام خمینی است که در اردیبهشت سال 42 نوشته شده است: « برابر گزارش ساواک قم روز یکشنبه 22/2/42 که مصادف با روز عید غدیر خم بود در منزل خمینی و شریعتمداری و گلپایگانی رفت‌وآمد زیادی جریان داشت و آیات به عنوان عید در منزل نشسته، طلاب و طبقات مختلف و زوار که از شهرستان‌ها آمده بودند از آنان دیدن نمودند. از جمله اتومبیل‌های شماره 120230- اصفهان 6734 تهران37684 تهران به منزل خمینی و شریعتمداری رفت‌وآمد محسوس و جالب توجهی داشتند. شماره ماشین‌های فوق از اداره راهنمائی خواسته شده. رئیس ساواک تهران. مولوی»

گزارش ساواک از دیدارهای مردم با علما در عید غدیر خم سال 1342