24 شهریور 1361
اعدام صادق قطب زاده به جرم توطئه
صادق قطب‌زاده به جرم توطئه بر ضد جمهوري اسلامي و شركت در تلاش براي براندازي نظام، اعدام شد.