25 شهریور 1394
رحلت آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای سابق شورای نگهبان و دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر دار فانی را وداع گفت.