27 شهریور 1357
پیام امام خمینی به مناسبت زلزله طبس
امام خميني امروز در پيامي به مناسبت حادثه زلزله طبس خاطرنشان ساختند آنهايي كه هزاران نفر از بهترين فرزندان ما را قتل عام كرده وملتي را به عزا نشانده اند امروز براي انحراف افكار عمومي براي زلزله زدگان اشك تمساح مي ريزند و عزاي ملي اعلام مي كنند.