27 شهریور 1367
درگذشت استاد محمد حسین شهریار
استاد ميرمحمدحسين شهريار شاعر نامدار آذربايجان صبح امروز در سن 84 سالگي دارفاني را وداع گفت.