28 شهریور 1333
امضای قرارداد کنسرسیوم نفت

علي اميني ـ وزير دارايي دولت زاهدي ـ متن توافقنامه باكنسرسيوم بين المللي نفت را امضأ كرد.