30 شهریور 1357
رد درخواست مسئولان عراقی از طرف امام خمینی
امروز جمعي از مسئولين عراقي در نجف با امام خميني ملاقات كرده و مصراً از وي خواستند فعاليتهاي سياسي خود را عليه رژيم شاه محدود سازد. امام بلافاصله و با صراحت اين درخواست را رد كردند.