1 مهر 1356
نامه امام خمینی به دانشجویان ایرانی مقیم امریکا و کانادا
امام خميني در پاسخ به نامه دانشجويان ايراني مقيم امريكا و كانادا، ضمن بر شمردن مفاسد رژيم پهلوی از كليه كساني كه توانايي دارند خواستند صداي اعتراض خود را به همه مجامع بين‌المللي برسانند.