2 مهر 1357
محاصره منزل امام خمینی در نجف
مأموران عراقي حلقه محاصره منزل امام خميني را تنگ‌تر كرده و رفت و آمد به اين مكان را ممنوع كردند.