2 مهر 1357
انحلال حزب رستاخیز
در حالي كه خبرگزاري پارس خبر از انحلال حزب رستاخيز و واگذاري دارايي هاي آن به دولت مي دهد، دبيركل حزب رستاخيز، موضوع انحلال آن را تكذيب كرده و تنها مي گويد احزاب ديگر از درون حزب رستاخيز بيرون رفته و فعاليت خود را جداگانه از سر گرفته‌اند.