6 مهر 1379
آغاز دور جدید انتفاضه مسجدالاقصی
دور جدید انتفاضه مسجد الاقصی علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد.